vrijdag 31 oktober 2008

Kroegavond d.d. 30-10-2000 en 8

Tot onze grote spijt (of eigenlijk niet) is er over deze avond veel kennis omtrent de gebeurtenissen verloren gegaan. We hebben ons in ieder geval weer goed vermaakt met niets en is het weer veel te laat geworden met evenredig veel pils…

(boven) Ad hoc gemaakte Fact constitutiefoto in de lift van de Pakkerij. Binnenkort te bewonderen op de P.K.v.V. Fact webzijde.

Deze avond is/zijn:
- …er ’s middag niet geborreld (dus ook niet met sjaars!), ergo werd de avond nog verrassend lang uitgehouden;
- …er niets kapot gegaan;
- …Paulus, praeses der P.K.v.V Fact, zijn Fact-das kwijt geraakt;
- …ondergetekende daar niets mee te maken heeft!

(boven) Paulus' das, vóór de verdwijning. Rechtsachter: Adriaantjûh - ab Actis der P.K.v.V. Fact.

- …ondergetekende en Berend eíndelijk tientjeslid geworden bij Alpha;
- …uiteraard het Alpha-lied weer eens gezongen te sociëteit Flux;
- …door het gehele Fact-bestuur in iedere Pakkerij-sociëteit het corresponderende verenigingslied gezongen. Het ‘oude-’AEGEE-lied werd als beste van de avond gewaardeerd;
- …er bij Alpha een frituurgenootschap is opgericht en gepresenteerd. Duidelijk signaal voor ons om toen weer richting Asterion te vertrekken;
- …”Schatje, mag ik je foto?” weer eens ten uitvoer gebracht;
- …de brandslang weer eens ingezet (‘vo!). Helaas was ondergetekende het lijdend voorwerp (doh!);
- …Remy weer overmatig op dreef met zijn befaamde vieze mopjes.

Smet op de avond: Frituurgenootschap, overdaad aan vieze mopjes.
Hoogtepunt: “Schatje, mag ik je foto?” met barkrukken en een enkele verdwaalde bureauzetel.
Eindcijfer: 7.

donderdag 30 oktober 2008

AEGEE-Busje, kom dr maar in!

woensdag 29 oktober 2008

Dit vind ik jammer

(boven) de huidige poll op onzekroeg.nl

...en helaas ook niet origineel.

Straks krijgen we ook weer dit soort taferelen..

DB - Senaatsborrel en borrel d.d. 28-10-2008

Het was weer eens een van die avonden... Voor mij begon de avond vlak na het avondeten bij de presentmelding ter residentie van Consul Alberts. Fabian was druk doende zijn SB-kleding te strijken om ons zodoende in correcte kledij later op de avond bier te kunnen verschaffen, maar daarover later meer. Koning Schoutsen was alreeds ter plaatse en een weinigtal minuten later maakte Magistraat Settelaar de Senaat voltallig. Het eerste bier (uit een uitermate goede batch, wij denken uit een van de nieuwe Apollo's) ging er een rap tempo doorheen, een tempo dat de rest van de avond hoogh werd gehouden.

Die avond had de Senaat met het Dagelijks Bestuur der AEGEE-Enschede (vanaf nu aangeduid met DB) afgesproken in Biercafe de Beiaard, om aldaar enige pilseners te nuttigen en te delibereren over het nut des levens. Bij entree onzes was een afvaardiging van het DB, bestaande uit Fons, Maarten en Marike alreeds aanwezig. Na een halfuurtje gevuld met koetjes en kalfjes kwam vlak voor binnenkomst van Hanke het gesprek op het - onvermijdelijke - punt AEGEE-Enschede versus AEGEE-Drienerlo. Het kwam ons ter ore dat bepaalde niet nader te noemen clubjes binnen AEGEE-Enschede zich dermate bedreigd voelden door AEGEE-Drienerlo dat zij naar het DB zijn toegestapt ter opheldering. Het bleek eveneens dat het DB uitermate goed op de hoogte is van de doelen en missie van AEGEE-Drienerlo, opdat zij op cordate wijze ontstane geruchten het AWIS uit kunnen blijven helpen*.


(boven) de Senaat en het DB in conclaaf. Tevens is een native inhabitant uit Limbabwe aanwezig.


Ook het punt van de ontbrekende AEGEE-Drienerlo-uitnodiging voor de constitutieborrel des DBs werd op een ludieke wijze aangestipt; het is de Senaat ter ore gekomen dat de huidige, honderdenvijftig euro kostende pedelstaf na enkele malen constitueren en recipiëren zijn beoogde doel al niet meer kon vervolmaken. Teneinde een tweede debacle en daaropvolgend gezichtsverlies van het DB te voorkomen heeft de Senaat een golfclub aangeboden. Eveneens kreeg de President van AEGEE-Enschede een vice-president, een in gelijkenis aan Dorus, het beruchte vingerpoppetje, gelieërd aapje cadeau. Welk een cadeaux!


(boven) afvaardigingen van De Senaat en het DB schudden elkaar de hand en wisselen presentjes uit. Tevens is een Vulcan te zien, die het "wij komen in vrede"-teken maakt.


Na een - rijkelijk gevulde - borrelplank werd het toch tijd om aan de appelatie onzer stamkroeg gehoor te geven, weldra werd de ambiance van de Beiaard dan ook ingewisseld voor het koude Asterion. Dusdanig koud, dat er zelfs een op Kerstens gelijkend sujet aan de bar zijn jacket aanhad! Welk een schending des mores! Koning Schoutsen kon het niet langer verdragen en besloot menigeen lid een Seaman's Shot aan te bieden. Nu is dit net als Fisherman's Friend - let u op de alliteratie in beide merknamen! - uitermate sterk spul, niet zozeer in volumeprocenten doch meer in smaak. Een watertje tegen de smaak ging er rap in alvorens er begonnen kon worden met de hoofdactiviteit van de avond: pullen hakken. Ook was er voor het eerst sinds tijden weer eens speciaalbier, te weten La Trappe Dubbel. Een zoet, wat hoppig biertje en een waardig compagnon op deze avond. De verveling sloeg echter snel toe, waarna ondergetekende ter plekke een Mens Erger Je Niet-variant met zes spelers ontwikkelde, waar zeven spelers aan mee konden doen. Dit was echter een dermate landradig spel dat al snel enkele spelers eieren voor hun geld kozen en voor spek en bonen meespeelden.

Het duurde echter niet lang voordat Magistraat Settelaar en ondergetekende het lucide idee kregen BeerPong te gaan spelen. De KADMOS-tafel werd naar het midden gesleept, lijnen uitgezet, BVO'tjes gekocht: het spel kon beginnen. Daar er helaas geen pingpongbal aanwezig was, werd een combinatie van BeerPong en CoinToss gemaakt: BeerPong met een muntje. Dat dit het drink-tempo aanzienlijk naar beneden bracht werd waarschijnlijk de redding onzes; na vijf bier werd het spel overgedragen aan de jongelingen, geen moment te vroeg. Hoe de avond zich verder zou ontvouwen wist op dat moment nog niemand.

Ondergetekende kreeg een smsje van een niet nader te noemen huisgenote (N.B: niet dezelfde niet nader te noemen vriendin van een huisgenoot van Deef genaamd Huub) met de strekking vrouwen - bier - feest. Helaas heeft de Senaat, en Mark Vendel, gehoor gegeven aan de aanlokkelijkheid dezes. Gelukkig hebben wij in de achtertuin der residentie ondergetekende nog een lekker cigaer kunnen roken alvorens terug te keren naar Asterion. Temeer bleek dat zonder de aanwezigheid der Senaat de kwaliteit van dins-das-dag danig kelderde. Dusdanig, dat Vendel, Settelaar en ondergetekende besloten een tosti te eten in de eerder op de avond bezochte residentie ondergetekendes. Dit luidde eveneens het einde in van wederom een wonderlijke avond in het korte bestaan van AEGEE-Drienerlo. Rest mij slechts te vermelden: Driener-Hoogh!

Smet: een niet nader te noemen clubje van AEGEE-Enschede, jacket-dragende sujetten aan de toog.
Hooghtepunt: integratieborrel, BeerPong
Cijfer: 7,5

*Het schijnt dat AEGEE-Drienerlo alle eerstejaars heeft uitgenodigd om met ons te komen borrelen. Dit is fout, om twee redenen: wij borrelen niet met eerstejaars en wij borrelen niet met eerstejaars. Tevens speelt het feit mee dat we niet met eerstejaars willen borrelen, tenzij zij een goede reden hebben om met ons mee te borrelen, danwel bier meenemen. Geen van deze redenen geeft ontegenzeggelijk toegang tot een borrel, dit alles ter inzage der Senaat.

maandag 27 oktober 2008

Zeilen

Afgelopen vrijdag 14:00, net wakker na de naborrel van donderdag, begon ik me voor te bereiden op het familieweekendje zeilen in Diken, Fryslan. Sigaren, 2 Pijpen, pijpstoppers, shag, aanstekers, check! Flesje Islay McCleland's Single Malt, check! Warme kleren incl das, check! Ik was er klaar voor. Met de trein naar het hoge noorden voor een rustig weekendje zeilen.

(boven) De verwachte zeilcondities

Op de eerste vrijdag avond werd er niet gezeild. Er moest immers eerst een flinke bodem worden gelegd. Mams had macaroni voorbereid zoals alleen mams dat kan, een nostalgische maaltijd. De rest van mijn familie kwam met 4 verschillende auto's en het bleek dat allen bang waren geweest dat niemand aan bier had gedacht, dus bij aankomst waren er 4 kratjes uit 4 verschillende auto's. De bodem werd dus al snel omgevormd tot moeras, maar de dijken zijn bij niemand doorgebroken.

Helaasch gingen de meesten alweer slapen rond half 2. In het huisje naast ons hoorden we gitaarmuziek, het bleek een groep van 15 Leidsche studenten. Gewapend met bier en Hongaarse Chocolikeur gingen de overgebleven 4 kennis maken. Al snel waren we weer aan het meXXen. Net als de dag ervoor verloor ik alles en het is dan ook een wonder dat ik tenminste de bank van ons eigen huisje heb gehaald.

's Morgens ontbeten met, jawel, eieren met spek. Het was niet eens mijn idee. Toen zeilen! Ik mijn sigaren en pijpen erbij gehaald en we waren klaar voor een rustig tochtje. Ik, mijn broertje en zwager in een boot. Voor ons 3 was het de eerste keer en dat viel niet mee! Het was best winderig, we hingen vet schuin en ik zweerde dat we elk moment konden omgaan. 3 keer vastgelopen op zandbanken, 0 sigaren en 20 doodsangsten later stonden we gelukkig weer met beide benen aan wal.

(boven) De werkelijke zeilcondities

Daarna ging mijn pa gelukkig mee. Als oud zeerot wist hij natuurlijk wel hoe het moest. Nu wel lekker bier en sigaren genuttigd. Het was vet gaaf! Beetje op de boeg staan, zwaaien naar andere schippers, de wind door je haren en verder kletsnat. Enige jammere was dat we geen vlag, laat staan wimpel hadden.

Toen de mannen terugkwamen hadden de vrouwen voor eten gezorgd. Vleesch op de steengril. Met het motto 'het hoeft niet lekker te zijn als het maar veel is' wisten wij wel raad en zo maakten we en passant ook een aantal biertjes, wijntjes en whiskey soldaat. Zo rond een uur of 12 was iedereen lamzat. Het regende en waaide zeker met 8 Beaufort. Dus na heel wat helden verhalen te hebben aangehoord besloten Mikey en ik dat het tijd was om een stukje te gaan nachtzeilen. Moeders verbood het, paps zag het wel zitten. Helaasch hebben we het uiteindelijk toch niet gedaan omdat mijn pa wat last had van de wind met het rechtop vooruit lopen...

(boven) De pa van Deef - genaamd Paulus

De volgende ochtend werden dezelfde wind en regen toch getrotseerd. Met behulp van het motortje een heel eind het wilde water opgevaren. Zonder zeil hingen we al verdacht schuin en de golven sloegen ook enigszins de boot in. Toen we het zeil wilden hijsen begon de hele boot toch wel erg te kraken. Besloten werd alleen het fok te gebruiken. Waar we met de motor 15 minuten over hadden gedaan deden we nu met enkel het fok in minder dan 2.

Tijdens de gepaste afsluiting met warme chocomel werd er besloten dat 'Deef en zijn studenten vrienden' dit ook maar eens moeten proberen. Het is echt een super gave activiteit en hiermee zouden we Dorus natuurlijk een grote eer bewijzen. Mijn pa wil zich eventueel wel lenen voor een aantal lessen in ruil voor whiskey. AEGEE-Drienerlo danwel Oud-SB beleidsweekendje?

zondag 26 oktober 2008

Contributie AEGEE-Europe

Dat er elk jaar te veel geld naar AEGEE-Europe vloeit, opdat onder andere Belgische AEGEE-locals minder hoeven te betalen voor hun contributie, is jammer. Vooral omdat er binnen -Enschede zoveel betere dingen met dit geld gedaan kan worden....

Dit is allemaal op basis van de huidige situatie incl. uitzondering. Mocht de uitzondering komen te vervallen, dan is een van onderstaande opties + nog een pool party erbij mogelijk...

Een goede besteding voor het geld zou zijn om elk jaar een nieuwe senaatsbak (marktplaats) te kopen! Jaartje lekker mee rondpimpen, kapot slaan tijdens de intro en daarna weer een nieuwe kopen. Gewoon, omdat het kan!


Of kan er elke donderdag een gratis fust in worden gegooid om het feest lekker op gang te krijgen. Hier heb je wel de kans dat er veel kansloze mensen op afkomen, een strenger deurbeleid is dan wel een vereiste.


Of nog beter, het is mogelijk om per jaar 15 AEGEE locals op te kopen zoals Leuven. Gewoon genoeg lidmaatschappen opkopen en dan op de ALV even doorvoeren dat enkel mensen van -Enschede als delegate mogen functioneren. Hebben we meer stemmen en dan kunnen we weer invoeren dat we minder hoeven te betalen!


Het is ook mogelijk om de contributie omlaag te gooien naar de tijd van vóór de verhoging. Meer grote feesten houden voor de leden met een overvloed aan vlees en bier is ook een goede optie. Een ander erg leuke optie is om de iBar te kopen voor in Asterion, een touch screen bar welke reageert op de objecten die op de bar staan.


-Europa is erg leuk maar op een gegeven moment kost het teveel voor wat je er voor terug krijgt. En het wordt alleen maar duurder. Dan kunnen mensen beter lid worden van een pauper local voor max 5 euro, je krijgt dan hetzelfde van -Europa. En dan houden we het geld van -Enschede lekker in Enschede voor leuke dingen.

zaterdag 25 oktober 2008

Moppentrommel

Omdat er binnen AEGEE nogal een aantal mensen zijn die graag (vieze) mopjes vertellen en delen met de rest van de vereniging, bij dezen een heuse moppentrommel opdat ze niet verloren gaan!

Het is de bedoeling dat er bij de reacties van dit onderwerp enkel mopjes worden gepost. Reacties die geen mop bevatten zullen worden verwijderd. Ook té vieze mopjes zullen worden verwijderd (mensen voor wie dit bedoeld is snappen het).

Dies Asterion d.d. 25-10-2008

(boven) Asterion's twaalfde verjaardag, 25 oktober 2007

Jawel, Asterion is jarig! Nu precies 13 jaar geleden is er een stichting opgericht om -Enschede een stuk gaver te maken. Dat is in die dertien jaar aardig gelukt, want door Asterion is AEGEE-Enschede de gaafste local van allemaal.

In ieder geval tijd voor een feestje. Helaas is er iets mis gegaan met de uitnodigingen en werd er veel te laat nog even een schrale uitnodiging verstuurd. Ook het AEGEE-bestuur was afwezig, zij vonden beleidsweekend weer belangrijker dan de verjaardag van Asterion (kom op jongens, die beleidsweekenden heb je elke maand:)).

De opkomst was iets lager, maar het feest niet minder. Allen correct gekleed kon het zuipen beginnen, want: "het SB vindt dat er meer gezopen moet worden", en is natuurlijk niet bang dit zelf ten uitvoer te brengen.

Maarrr een feest kan natuurlijk niet zonder vieze mopjes, Remy bellen dus. Zoals al vaker liet Remy ons gewoon zitten, zonder vies mopje.. Dus Paulus google-en naar "vunzig mopje" en we hadden weer een half uur vermaeck.

Helaas moest een zekere SB'er, die niet lang geleden een deel van de bar heeft bevlekt met z'n ex (bah), z'n ex de hele avond SMS'en. Dus wij gewoon even bellen naar Tilly, we waren toch al met telefoons bezig. Wat de precieze uitkomst hiervan was weet ik niet meer, maar haar ex is niet lang daarna vertrokken..

Een paar biertjes later heeft het SB een hele stomme fout gemaakt. Een fout die de laatste tijd steeds vaker gemaakt wordt buiten gewone kroegavonden: ze hebben het bier afgesloten. Nadat de ene helft ruchting huis is vertrokken zijn wij naar Het Gat gegaan, maar die waren weer eens gesloten voor AEGEE'ers. Terug naar Asterion, waar dus geen bier meer was. Dan maar naborrelen met enkele vieze mix'jes...

Asterion, G-E-F-E-L-I-C-I-T-E-E-R-D!

Felecitaties worden door het Sociëteitsbestuur in ontvangst genomen.

vrijdag 24 oktober 2008

LEEF! Intermezzo

Binnekort zullen we met 14 mensen richting Santander vertrekken om daar de Europese-reputatie van Leef!-events hoog te houden. Dat dit zeker gaat lukken laten de voortekenen al zien, zo heeft gister FC Twente met 1-0 gewonnen van Real Racing Club Santander. We beginnen dus al met een voorsprong!

Op donderdag zullen vertrekken vanuit Drienerlo: Paulus, Evan, Berend, Deef
Op donderdag zullen vertrekken vanuit Enschede: TomTomTom, Veger Jr, Guy, Klif, Remy
Op zaterdag zullen vertekken vanuit Enschede: Manon, Janneke, Rachel, Marten, Jeroen

Om toch een beetje voorbereiding te treffen hebben we -Santander een mooie locatie voor ons laten boeken op het strand vanuit waar we zullen opereren.  


(boven) onze slaapplaats

Aangezien dit te ver lopen is naar het centrum is ons oog gevallen op scooters als vervoersmiddel. Dit idee is aan -Santander voorgelegd welke dit nu voor ons aan het uitzoeken zijn.

-Santander kon ons helaas niet helpen met het verkrijgen van een piano, tafeltap of cirkelzaag en vroegen ons zelfs of we een grapje maakte... jammer, laten we het maar op cultural difference gooien. 

Daarnaast zal -Santander op donderdag en maandag ook beschikbaar zijn voor feest waardoor het meetelt voor de Travel Trophy. Dat is dus ruim 1200 kilometers erbij voor de deelnemers waardoor we toch zeker 5 van de 10 kadmoten uit de Travel Trophy top 10 moeten kunnen duwen.

Bakborrel en HAIP afsluiting d.d. 23-10-2008

In tegenstelling tot wat het SB meldt, begon deze dag al veel eerder, ongeveer toen Paulus wakker gemaakt werd door Berend. Pizzatje erbij en op naar het torentje. Vol enthousiasme en met een koud kratje Grolsch gefinancierd door Paulus.

Het verhaal begint al op de Agora, waar Paulus een krat heeft gewonnen van Marjolein (ok, deze ene keer :P) door een weddenschap over de vriendin van Jessel. Later, op kampf, heeft Paulus een krat betaald om een konijntje vast te laten zetten op het gilet van Deef, door de vriendin van Huub (dat is die huisgenoot van Deef). Tot veler vreugde volgde op deze gebeurtenissen een mailtje.
Heey Paulus,

Liesbeth en ik hebben vanmiddag even lekker gesogt en toen kregen wij een goed idee. We hebben nu allebei een krat bier gekregen/gewonnen en allebei een krat bier verloren/gekregen. Nu kun je natuurlijk dat tegen elkaar wegstrepen, wat slecht is... Of allebei een krat bier kopen en donderdag opzuipen, wat een goed idee is (meer bier = beter). Nu hebben wij die ochtend tentamen dus liesbeth en ik kunnen wel wat bier gebruiken daarna... Dus ga maar vast naar de Coop (of een andere winkel naar keuze) Dan doen wij dat ook...
Tot donderdag

Groeten,
de vriendin van Huub en de vriendin van Wessel

Er waren dus al twee kratten in het spel, dat werd hard werken. Gelukkig hoefden we dit karwei niet alleen te klaren, er kwam al snel versterking aan. Binnen no-time zaten we daar met Janneke, Sonia, Evan, Fabian, Paulus, ikzelf en natuurlijk de vriendinnetjes van.

Op dat moment werden we blij verrast daar de aankomst van Hahn. De beste man heeft wél herfstvakantie, dus voegde zich bij ons. Hij kon niet zuipen, want was met de auto (lees: Senaatsbak). Niet getreurd, we maken er gewoon een bakborrel van!

(boven) de bakborrel met bovenin Paulus' vinger

(boven) Marjolein en Liesbeth namen de bakborrel wel erg letterlijk!

De auto moest nog even op-en-neer naar checkpoint-Charlie om Kroeze op te halen. Nog een paar biertjes, cigaeren en op naar het eten. Griekse meuk, goed en goedkoop...

Na de koffie kon het feest dan beginnen, verder aan het bier!

(boven) Een beschonken Paulus leent zijn das uit voor de foto

Paulus had er de kracht niet meer voor en vroeg zich af wat hij daar deed, hij is al veel te vroeg vertrokken. Maar Lotte was in de zaal dus het kon niet meer mis gaan. We kregen onder andere een show van MaC Zjustice en een afleveren van een niet nader te noemen Mtv-show. Ook vlogen er vele emoties door de zaal, van zeurende disputen tot boze SB'ers. Een noemenswaardig feit is dat wij, nog in proces van oprichting, al ZOOO veel erkenning krijgen van alle kanten..

Verder was het een zatte bedoeling en een goed feest. Muziek werd ons gebracht door oud-SB duo Vendel en Settelaar en later ook (natuurlijk) door GuyCie zelf. Met zo veel bier ging de tijd weer sneller dan gedacht en moest de TL aan. Voor mij was het mooi geweest, Fabian en ik gingen naar de thuisbakker. Anderen zijn langer gebleven, maar daar ken ik de details niet van.

Nu met brakpet op, geestelijk aan het voorbereiden op de Asterion Dies vanavond!

Update (Paulus): Nog even wat mooie foto's toegevoegd van Marjolein en Liesbeth

donderdag 23 oktober 2008

Constitutieborrel AEGEE-Enschede

Een typische DB constitutieborrel, niet veel boeiends, wel veel zatte mensen. Er vielen mij een aantal dingen op, namenlijk dat:
 • AEGEE-Nederland erg goed op de hoogte was van het reilen en zeilen van AEGEE-Drienerlo
 • het toekomstige KADMOS bestuur ook was uitgenodigd
 • er te weinig hapjes waren en geen snacks en dit terwijl Snekkie de huisbaas is van de president.
 • Maarten zijn plaats op het podium moeilijk weet vast te houden als bepaalde mensen in de kroeg zijn
 • SB en pedellen anti-AEGEE-Drienerlo instructies hadden
 • er nog voor ongeveer 10 euro aan pedelstaf over is, de rest is gebarsten of eraf gevallen
 • Ivo ook in het Engels vloeiend kan pedellen
 • de president van -Enschede een erg fanatieke FC Twente supporter is
 • het SB het gastenboek van het DB brast
 • er maar 3 kadmoten in KADMOS kleding mocht komen van het bestuur omdat ze zich anders te veel zouden profileren
 • er binnen anderhalf uur geen enkele Pakkerij vereniging meer aanwezig was
 • de constitutiekadootjes van FACT en Quenouille wel erg veel op elkaar leken
 • Klif niet van zichzelf mocht komen omdat hij de prioriteit aan studeren geeft
 • de barkrukken toch echt te zwaar zijn voor "Schatje, mag ik je foto?"
 • San van AEGEE-Delft niet op een kruk kan blijven zitten
 • het SB spontaan extra constitutiekadootjes van de Klokkeplas afhaalt
 • NetCom-mensen wel zijn uitgenodigd maar onze eigen delegates niet
 • plakband Keizers schoenen niet bijeen kon houden
 • er op het eind van de avond wel heel vaak de zin "Oh, dat zei ik niet" in de mond werd genomen

(boven) Marike met de gastenboek meisjes

woensdag 22 oktober 2008

De AEGEE-Kampf episode - dag III

Deze dag begon erg goed: Marit was vergeten de Senaatskamer wakker te maken. Hierdoor hadden wij de eer en het genoegen om een half uur langer te mogen blijven slapen. Helaas heeft de Kamp-commissie bedacht dat het beter was voor het programma om de verenigingsfoto eerder te laten plaatsvinden. We werden wakker gemaakt met de mededeling: over 5 minuten verenigingsfoto, schiet op.

Potverdorus, kruipend ons bed uit, badjas aan en naar beneden. Even Dorus ophalen en dan op naar de foto. Maar wat bleek? Sujet Herman van W. dacht grappig te zijn en had besloten om Dorus te "brassen" voor de kampveiling. Erg jammer aangezien dit object door De Wilde en Kleiboer is aangeboden aan Asterion. Nou oke, zonder Dorus dan maar op de foto, dat probleem gingen we later wel oplossen.

De foto was vroeg, veeeulste vroeg. Zo vroeg dat zelfs het SB het nooit heeft gehaald om op tijd bij de foto te komen. Jammer jammer..

Hierna was het SB lekker goed gehumeurd, dus toen ze vernamen dat een schraal persoon Dorus heeft ontvreemd was het genoeg geweest. Fabian ging op het podium staan, muziek ging uit en na een stortvloed van scheldwoorden werd Dorus weer netjes terug gebracht.

De eerstejaars gingen schoonmaken en wij gingen de rest van het kamp uitzitten. TomTomTom benutte deze gelegenheid door een Dorus-object aan te bieden aan het Senaat: het boek "Koning Dorus en zijn blauwe zee-ridders" door Levy Grunwald, vierde druk d.d. 1923. Hierover later meer.

(boven) Voorkant van het boek, beschadiging is niet aanwezig bij ons exemplaar.

Na lang wachten waren de sjaars eindelijk klaar met schoonmaken en kon de kampveiling beginnen. Het ene na het andere onding werd geveild. De Wilde wist de hand te leggen op het eerste ritje in de bus, Alberts kerstversiering voor zijn huis, ikzelf wist het commissie kwartet te bemachtigen en een pak melk voor Evan. Een date met de president werd geveild en bracht 75 euro op. Overigens niet zoveel als de date met een random eerstejaars die maar liefst 80 euro in het potje bracht. De opbrengst van dit jaar zal worden besteed aan zeer nuttige dingen welke wij als Drienerlo enkel kunnen toejuichen: portofoons en een TomTom voor in de bus.

(boven) Berend tijdens Leef! met portofoons.

Na de veiling kwamen de bussen gelukkig al redelijk snel aanrijden en kon de rit naar huis beginnen. In de bus werden de eerste biertjes alweer verorberd en werd Renske's huis tot naborrel plaats gebombardeerd. Dit werd redelijk snel daarna vervangen door een naborrel in Asterion toen er een SB'er gevonden werd die bereid was de kroeg open te doen.

In Asterion werden er pizza's gehaald en bier aangesloten. Na een tijdje kwam bestuur en kamp commissie ook binnen wandelen. De Dorus die mee was op kamp werd weer op zijn oude vertrouwde plek gezet en keek content neer. Toen vond ik het mooi geweest, stapte op mijn fiets en reed de kroeg uit (deze stond hier tijdens kamp opdat paupers hem niet vernietigen).

Hoogtepunt: "Koning Dorus en zijn blauwe zee-ridders" door Levy Grunwald aangeboden door TomTomTom, AEGEE's plan voor aanschaf portofoons.
Smet: Sujet Herman van W.

Chocolaatjes: O, Marike van S. heeft de chocolaatjes weggegooid. Laakbaar.

dinsdag 21 oktober 2008

Het slapende lid van Drienerlo

Iedere vereniging kent zogenoemde 'slapende leden'. Helaas vormt AEGEE-Drienerlo hier geen uitzondering op.- Een ode aan David "Deef, het slapende lid" Meijer -

De AEGEE-Kampf episode - dag II

Deze dag begon al goed: Incognito moest hun activiteit doen voordat het ontbijt was. Hierdoor werden we pas gewekt toen dit debakel voorbij was, gelukkig!

Strompelend kwamen we rond half 12 uit ons bed en begaven ons in badjas richting de keuken. Tijd voor eieren met spek. De meeste magen hadden problemen met het verteren van voedsel behalve die van Hahn, die bleef maar door gaan.

Toen wij klaar waren met ons ontbijt was het tijd voor lunch in het programma, dus tijd voor mij om de muziek maar eens aan te zwengelen als ode aan de Unholy Triangle. De ene slechte hit na de andere blies door de speakers vergezeld van mijn mooie zang via de microfoon. Het deed weer erg denken aan de karaoke van afgelopen dinsdag. Zelfs even voor de Duitse leden een half uurtje Duitse hits.

(boven) Paulus doet hoofd, schouders, knie en teen

Na al dat muziekaal vertoon was het tijd voor een welverdiend middagdutje. Even bijslapen terwijl Deef ging proberen een geborduurde afbeelding van een lief konijntje op zijn gilet te naaien. Het duurde 2 uur maar uiteindelijk is het een niet nader te vernoemen vriendin van een huisgenoot van Deef, genaamd Huub gelukt om het konijntje te bevestigen aan zijn gilet.

Voor het eerst sinds ooit was er goed eten op kamp. Rutjes, Hahn, Settelaar, Kuulman en Nijhof hadden voortreffelijk eten neergezet. Voor zichzelf nog voortreffelijker, maar dat terzijde. Helaas waren we allemaal veel te brak om hier voor de volle 100% van te genieten.


Toen was het tijd voor de Q-activiteit. Helaas niet mee kunnen doen wegens desinteresse. Gelukkig was daarna de Pandemonium activiteit, hoorcollege voor de feuten, over de 'homo corporalis'. Omdat ouderejaars niet mee konden doen met het hoorcollege zijn Pascal en Deef op jacht gegaan naar een chocolaatje. Deze vonden ze door het kampvuur aan te maken, terwijl dit op het programma stond voor de scouting als oefening. Quote van de scoutingleider:

"Ik had jullie graag laten zien hoe je een goed kampvuur maakt, maar dat kan nu dus niet meer."

Bij het tweede onderdeel van de Pandemonium activiteit, het werkcollege, hadden wij wel een actieve rol. Terwijl wij langs de zijlijn stonden te schreeuwen, moesten inauguranten kruipen, springen en glijden over de stormbaan.

(boven, onder) Feuten tijdens het werkcollege(boven) Het beeld is niet heel duidelijk, maar het geluid geeft een sprekend beeld.

Daarna zongen wij luidkeels het AEGEE-Lied en deden de sjaars een dappere poging met ons mee te komen. Na het zingen een kleine dorstlesser voor de nieuwe leden, allen namen een slok uit een grote fles restjes (bier, water, melk, etc.). Dus wij weer zingen: "superaids, superaids, superaaaaiiiiiids!"

(boven, onder) De feuten brengen het AEGEE-lied ten gehore aan het bestuur


Na het zingen tijd om ons voor te bereiden op de cantus. Kuyten's dubieuze thee uit China werd er weer bijgehaald, wat weer een de enorme hoeveelheid energie geeft, en je strontvervelend maakt omdat je die energie helemaal niet kwijt kan. Een chocolaatje was dus weer in aantocht.

Gelukkig was het al snel tijd voor de KADMOS Cantus Maximus ter ere van het 15-jarige bestaan van dit clubje. De cantus kwam wat traag op gang. Dit kwam vooral door vervelende ouderejaars die niet lekker meededen. Het is leuk om te kutten maar op een gegeven moment moet je de aandacht weer aan het Hoogh Presidium geven, deze hebben immers een mooie show voorbereid. Ons advies aan KADMOS is dan ook om het Belgische cantus-gebruik "Silentium Triplex" in te voeren. Dit betekent dat de corona en schachten na het horen van "Silentium" antwoorden met het luidkeels ten gehore brengen van "Triplex".

Toch kwam er een turning point in de show toen de Bestuurs Commissie naar voren werd geroepen. Schamel gekleed kwamen zij ongemanierd naar voren. Het Hoogh Praesidium riep daarom ook het echte bestuur van AEGEE-Drienerlo naar voren om te laten zien hoe het wel moet.

De definitie van een waardig bestuurder is immers:
Hij die stijl vertoont in zijn stoffelijke en zedelijke verzorging, keurig in kleding, woord en gebaar, die tucht verkrijgt, niet met geweld, doch met de vormen van zijn innerlijk en uiterlijk prestige.
Het AEGEE-Drienerlo bestuur kwam naar voren. Correct gekleed in gilet, kregen zij wel een gepaste ontvangst van het Hoogh Praesidium. Om het -Enschede bestuur niet al te veel gezichtsverlies te laten lijden werd er besloten om een touwtrek wedstrijd op te leggen om het eeuwige getouwtrek over commissies te beslechten. Ondanks Paulus kon de Enschede-commissie meer massa in de strijd gooien en won deze vete. Edoch, tucht verkrijgt men niet met geweld. Stijl en prestige maken de dienst uit. Dit werd erkend door het Hoogh Praesidium door Drienerlo op een grote hoeveelheid bier te trakteren uit een emmer, zoals het hoort. Het bestuur van -Enschede mocht natuurlijk geen bier mislopen, dus de volledige zaal mocht zijn of haar bier vanaf hun plaats aan het bestuur toedienen. Er is voor €50 aan bier op het bestuur beland, het kost wat maar ze zijn wel gereinigd.

Na de cantus waren er, in tegenstelling tot de avond ervoor, wel broodjes. Helaas betaald, maar niet minder lekker. Voor de vega's was er brie en hier luste Hanke ook wel pap van. Zo'n erge pap dat ze naast de brie haar broodje ook bevuilde met een grote lading aan ketchup en mayonaise, S-G-A-N-D-E!

Het feest ging weer lekker los maar duurde helaas niet lang. Door "Schatje, mag ik je foto?"-taferelen hebben Settelaar en Vendel het voor elkaar gekregen om in korte tijd maar liefst 5 waarschuwingen binnen te slepen, hulde! De eigenaar vond dit minder leuk en maande de kamp commissie om het feest ten einde te brengen. Jammer, jammer, jammer.

Helaas had dit een averechtse werking op het publiek. Er werd eerst nog een dappere poging gedaan het feest staande te houden door verscheidene liederen ten gehore te brengen maar dat mocht niet baten. Het SB ging samen met wat mensen naborrelen en in de keuken vond de alternatieve naborrel plaats onder het genot van een pannenkoek. Toen het ochtendgloren aanbrak, kraaide de haan wederom "QuuQueleQuuQueleQuuuuuu!" (niet lang meer overigens) en ging iedereen gebroken naar bed.

Smet: Verkeerde Hahnenkraai, verbod op "Schatje, mag ik je foto?".
Raar: Hanke's eetgewoontes.
Hoogtepunt: De eerste inauguratie bij AEGEE-Enschede, Drienerlo's ontmoeting met, en erkenning door het Hoogh Praesidium.
Chocolaatjes count: 14.

Den grootsche naamsbezoedeling

Via dit medium wil ik, Magistraat der Senaat I der AEGEE-Drienerlo - V.E. Settelaar, mij graag distantiëren van enkele opmerkelijke incidenten gedurende het AEGEE-kampf, en zodoende mijn naam van enige smet zuiveren.

Het betreffende kamp kende 2 soorten incidenten:

Cat.1.: Incidenten waarin ik een directe danwel indirecte rol heb vervuld.

Cat.2.a.: Incidenten waarin ik op geen enkele wijze een rol heb vervuld.
Cat.2.b.: Incidenten waarin ik op geen enkele wijze een rol heb vervuld, maar in eerste instantie wel blaam heb moeten ontvangen.

Incidenten uit de categorie 2, lid b, betreur ik ten zeerste. Tijdens het kamp is mijn naam meermaals bezoedeld geraakt door enkele opmerkelijke incidenten uit deze betreffende categorie. Ik heb, naar mijn weten en die van derden, geen feuten aan het huiiiiilen gebracht, danwel sujetten met reuma hun matras en slaap ontnomen, en acht dergelijke verwijten zowel abject als infaam.. De schuldigen hebben de verantwoordelijkheid inmiddels opgeëist en hebben zich gemeld bij de Senaat om zodoende een chocolaatje uit de adventskalender in ontvangst te mogen nemen.


(boven) 1 Schreiende feut.

Voor verder inlichtingen kunt u contact opnemen met mijn woordvoerder, Koningh der Senaat I der AEGEE-Drienerlo – P.A.M. Schoutsen.

Hopende dat mijn naam hiermee weer enigszins is gezuiverd.

- De Magistraat

maandag 20 oktober 2008

De AEGEE-Kampf episode – dag I

Na een zeer deghelycke naborrel met gourmet de avond ervoor, een chocolaatje voor Paulus, en een laatste ochtend goed slapen, was het dan toch zover gekomen: AEGEE-Kááááámpf!

Maarrr, eerst boodschappen doen. De kamplocatie is immers 1 krat lang reizen.. In dezelfde supermarkt (in onze normale kleding, nu kan het immers nog) ook maar even een kopje koffie, een drinkontbijtje en een kaasplankje* genuttigd aan de picknicktafel op de vleesafdeling. Tijdens het afvinkproces van de spullen op onze paklijst, bleken er nog enkele lege vakjes, met als belangrijkste: Dorus Rijkers en de staart van de heilige St. Paulus! Bij navraag bleek het SB hier ook niet aan gedacht te hebben, ja potverdorus! Gelukkig is dit allemaal goed gekomen en is er en passant nog wat meer troep meegesleept wat we toevallig onderweg tegenkwamen. Helaas bleek de hoeveelheid ingeslagen troep dusdanig veel te zijn dat een overvol winkelwagentje van Audentis nét niet voldeed.. Op naar de bus!

In de bus bleek er een zeker sujet teveel te zitten. Onbekend echter wie, hoewel er wel vermoedens waren. Onschuldige mensen hebben zich toen opgeofferd om met de trein te gaan. Mijn donkerbruine vermoeden werd bevestigd toen niet veel later bleek het dat het de enige echte Deef was die onterecht in de bus zat. Zijn officiële verklaring luidt:
“Ik was zat toen ik me heb ingeschreven voor kamp, dus waarschijnlijk is daar
een kleine miscommunicatie ontstaan”.
De Senaat van AEGEE-Drienerlo betreurt dit gebeuren, en zal er voor zorgdragen dat Deef een passende berisping krijgt. Gelukkig waren kampcie en bestuur er ook niet blij mee, en dus mocht het volgende chocolaatje opgegeten worden uit de adventskalender**: het begin van een lange reeks chocolaatjes! 
(boven) De bierestafette.

(boven) Rick, hoe ging de bierestafette?

Exact een krat bier later - ergo aangekomen op de locatie - was de tijd rijp om het gekaapte Senaatskantoor in te richten, waarbij uiteraard allen voorzien van 2-persoons bedden. De Duitse en Nederlandse vlag werden opgehangen en de meegebrachte troep uitgestald. Elektrisch gereedschap was gelukkig voorhanden, wat het proces aanzienlijk heeft vergemakkelijkt. Das om en gaan met die banaan. Helaas werd ik door het Bestuur der AEGEE-Enschede al gauw gemaand mijn externe Ius Sanctus das af te doen (ooit geruild tegen een AEGEE-das), maar gelukkig had ik een ruime collectie dassen mee, dus een vervanger was gauw gevonden. In ieder geval weer een chocolaatje voor mij!

(boven) Lamp.

(boven, onder) Het dubieuze vingerpoppetje van Paulus. Later op de avond gespiest teruggevonden in de keuken.

Druk als we het hadden, hebben we helaas vele activiteiten moeten missen, maar voor het eten maken we natuurlijk graag tijd vrij. Jaarclub der AEGEE-Enschede, Bijzaak, heeft hamburgers gebakken wat ons weer enigszins ontnuchterde, tijd voor meer bier dus! Het programma werd daarna vervolgd met het uitzoeken en draaien van foute muziek, waar Paulus de volledige verantwoordelijkheid voor opeist. Pascal heeft, aardig sujet als hij is, onder het genot van het kampvuur een kopje thee voor ons gezet: "Kuyten's Pu-Erh thee" welteverstaan. Een heel verhaal over deze thee beknopt samengevat: thee (zeg maar gerust sterk geconcentreerde koffie) waar je heel druk en strontvervelend van wordt. Dat klonk de heren van Drienerlo als muzak in de oren!

Hoelaat was het een verhoogde bloeddruk en vele hartkloppingen later? Juist, tijd voor het helmenfeest! Met mijn traditionele Duitse kledij – voor slechts E10,- gekocht bij de winkel der winkels: de Mago! – en bijpassende stahlhelm heb ik gedurende de avond weer een chocolaatje binnen weten te slepen aangezien enkele Duitse sjaars minder jolijt zagen in mijn outfit. Ja gutentag, ze zijn zelf begonnen met die kutoorlog / een zeker conflict! Hadden ze vroeger maar rekening mee moeten houden. Nou moet ik toegeven dat het gemarcheer erbij eigenlijk écht niet kon.

(boven) Een voordracht uit het meesterwerk "Schatje, mag ik je foto?".

(boven) Een voordracht uit "Schatje, mag ik je foto?" in traditionele Duitse klederdracht.

Geruchten gingen dat er deze avond jammer genoeg geen bierestafette zou zijn, dus werd het klemtempo der pinten ernstig verhoogd. De ironie wil echter dat er uiteindelijk wél een bierestafette was (ad hoc?), waar ik dus na 1 rondje de kracht niet meer voor had, en dus de Wehrmacht-representatie afdroop.

(boven) De Wehrmacht in de keuken.

(boven) De Wehrmacht naast kabouter Michiel en schuin achter een kampcommissielid. Dorus op de achtergrond.

(niet toonbaar) De Wehrmacht doet dingen vanuit een klapraam.

De rest van de avond was voor mij 1 groot abra-cadabra. Derhalve kan ik mij de toedracht van de overige 2 genuttigde chocolaatjes van deze avond ook niet meer herinneren. Wat ik nog wel weet is dat Pascal zich nog aan mij heeft verontschuldigd dat hij al mijn bier heeft uitgekotst. Ook ben ik veel te veel drankbonnetjes kwijtgeraakt. Deze bonnetjes waren namelijk dusdanig –tje dat ze na aankoop vrijwel meteen desintegreren in broekzakken..

* Ik, Evan, distantieer mij van dit kaasplankje, daar ik geen kaas lust. Vieze troep.
** Bij iedere waarschuwing van kampcie, beheerder of bestuur dient er een chocolaatje te worden genuttigd uit de adventskalender. Zie
Link.

Smet op de dag: bierestafette, drankbonnetjes, de Taste-grappen van Vendel.
Hoogtepunt: “Schatje, mag ik je foto?” in traditionele Duitse klederdracht.
Cijfer: Dit kamp wordt er niet in cijfers gerekend, maar in verorberde chocolaatjes op de adventskalender.
Chocolaatjes: 7.

Met dank aan Wouter IJ voor het beeldmateriaal.

Kamp was goed!

vrijdag 17 oktober 2008

Mago-excursie en kroegavond d.d. 16-10-2008

Normaliter zou er op de donderdagmiddag geborreld dienen te worden. Dit ging deze keer niet door in verband met de tapdienst van Settelaar, Alberts en ondergetekende. In plaats daarvan werd er verkozen om op zoek te gaan naar Dorus, mooie outfits en andere mooie objecten. Kamp staat immers voor de deur!

We begonnen met het brengen van een bezoek aan de Verhuishand op de campus. Helaas vertrokken wij hier al gauw met lege handen, hier hadden ze slechts meubels. Nou, op naar Het Goed dan maar! Ook hier was geen Dorus te vinden maar gelukkig was er wel een zeemansstuur. De kleding viel ook hier tegen dus op naar de Kringloop winkel! Het heet dan wel winkel maar eigenlijk is het gewoon een loods met vieze spullen, heel jammer. Niks nuttigs hier..

Als afsluiting van onze excursie was de Mago. De winkel der winkels. We liepen naar binnen en mijn oog viel meteen op een fantastisch clownspak! Ik trok hem meteen aan maar helaas, ik was net te groot voor dit pak, maar Berend gelukkig niet. Na meer dan een uur passen en combineren zijn we uiteindelijk tot de volgende lijst met lelijke nieuwe oude kleding gekomen:
 • Rode gilet voor Paulus
 • Donker rood/paars jasje voor Paulus
 • Duitse vlag voor de senaatskamer en AEGEE-Kampf helmenfeest
 • Clownspak voor Berend
 • Zwarte leren handschoenen voor Berend
 • Rood gilet voor Berend
 • Vieze ouwelullen-pantalon voor Berend
 • Ruitjesjasje voor Berend
 • Overhemd voor Berend
 • Bloemetjesgilette voor Evan
 • Generaalsjasje voor Evan
Ook is er vandaag een adventskalender gekocht. Niet omdat we gelovig zijn, alhoewel er wel een aantal 10tjes leden van Alpha onder onze gelederen zijn, maar om de waarschuwingen van het bestuur en kampcommissie bij te houden tijdens AEGEE-Kampf! Elke keer als we een waarschuwing krijgen, mogen we een vakje openmaken en de persoon die verantwoordelijk was voor de waarschuwing mag het chocolaatje verorberen. Aangezien hij met terugwerkende kracht is ingevoerd, en de eerste waarschuwing al binnen was, mocht het eerste chocolaatje al opgegeten worden.

Deef schoof tijdens het avondeten aan. Hij had 's ochtends tentamen gehad en daarna een na-tentamen-borrel dus verder gekomen dan eten en op de bank in slaap vallen is hij niet, jammer.

Tijd om onze nieuwe outfits op de proef, te stellen dus op naar de kroeg. Door mijn rode gilette werd ik al gauw tot ordecommissie aangesteld en Berend met zijn spetterende clownspak tot Clown'cie.

Om 12u natuurlijk weer eventjes naar Alpha voor het lied en mooie dames verkleed als konijntjes. Schijnt dus dat er een nieuwe liedbundel is van Alpha, we lopen dus weer een editie achter. Helaas enkel te koop voor volwaardige leden, jammer. Hier wordt nog een oplossing voor gezocht.
En toen was het half 1!

Samen met Evan en Berend werd het tijd voor de grote outfit verandering en gingen de SB gilets aan. De playlist werd vol Hollandse hits gezet en het feest kon beginnen! De avond verliep precies zoals wij hadden verwacht met het kampf voor de boeg: de kroeg was bijna geheel leeg rond 1 uur en rond 2 uur was het tijd voor de laatste ronde.

Niet dat de avond over was, integendeel! Met z'n allen de lift in en op naar Alpha waar nog steeds het Bierenbos bezig was. De alcohol was ook daar reeds bij vele mensen naar het hoofd gestegen. De SocCie van Audentis kwam ook op een gegeven moment binnen en het bier vloeide rijkelijk. Zo rijkelijk dat er op een gegeven moment werd besloten dat het tijd was om naar de volgende fase van de avond over te gaan.
Dus weer in de lift, op naar beneden en tijd voor de afsluiting van de nacht: de AEGEE-Drienerlo gourmette! Van tevoren was er vlees en stokbrood ingeslagen en een gourmette-stel meegenomen. En wat is gourmetten bij de naborrel goed! Jemig, waarom hebben we dit niet al veeeeeeel eerder gedaan?


Schappelijk als we zijn bij Drienerlo hebben wij het gourmette-stel aan Asterion gedoneerd opdat dit nog vele malen mag gebeuren!

Eindcijfer: 9,5
Hoogtepunt: Gourmetten
Smet op de avond: Clownspak te klein voor Paulus, Deef die de kroeg niet haalt

De bezoekers van AEGEE-Drienerlo

AEGEE-Drienerlo is een gevarieerd en gemeleerd gezelschap. Dat de bezoekers van deze blog dat ook zijn blijkt wel uit de volgende zoektermen waarmee deze site gevonden is:
 • uit de hand gelopen borrel
 • senaatsbak
 • foto's constitutieborrel student union (jaja!)
 • "ik wou dat ik lid was"
 • pul gegraveerd (mooi!)
 • smit vrouwenalphabet
En als mooiste:
 • groningen invalidekamer hotel
Ook werd Magistraat Settelaar opvallend vaak opgezocht, evenals het 'verhaal van Paulus'. Rest slechts de vraag: hoeveel tijd heb je over als je daar op gaat zoeken?

woensdag 15 oktober 2008

Pre-Agora Cantus te Leuven d.d. 30-09-2008 addendum

Aangezien we toch getagged en wel op Facebook staan, toch maar een foto van de cantus in Leuven.

Karaokeavond d.d. 14-10-2008

Wat was dit een fantastische avond.

Deze avond stond in het teken van de karaoke die de HAIP had georganiseerd. Ze hadden een aantal karaoke DVDs gekocht en samen met de beamer en de microfoon in de kroeg zorgde dit voor een heus schouwspel. Het ene na het andere clubje ging dapper op het podium te staan om hun beste skills te laten zien. 

Het probleem deed zich voor dat de HAIP maar enkel 1 DVD had gekocht met Nederlandse hits - dat is dus te weinig Nederlandstalig! Gelukkig lagen er bij Rachel thuis nog toevallig 16 DVDs met Nederlandstalige karaoke dus de avond was gered. Daarnaast kwam er ook meer alcohol in het spel dus het zingen ging alleen maar beter. Het aantal mensen dat per liedje op het podium stond werd substantieel groter en ook het gebrul uit de zaal werd luider. Op een gegeven moment waren de verhoudingen omgedraaid en stonden er meer mensen op het podium dan niet. 

Het bestuur vermaakte ons door "Busje komt zo" ten gehore te brengen want er is een bus gekocht! Afgelopen maandag is onze eigen Regent Hahn samen met een afgevaardigde van het XXIIIste bestuur der AEGEE-Enschede afgereisd naar het zuiden des lands om een mooie oranje bus te bemachtigen, hulde! 

Halverwege de avond werd de bar voorzien van de nodige nootjes en kaasstengels. Zoals gewoonlijk kwam er een run op de kaasstengels. Rachel introduceerde haar nieuwe taktiek om genoeg kaasstengels te bemachtigen: het gebruiken van het decolleté als tijdelijke opslag plaats. Die Rachel die blijft ook maar vernieuwen...

Op een gegeven moment werd met behulp van YouTube het lied Stef Bos met Papa tevoorschijn getoverd op veler aanvraag maar helaas! Het was een live optreden waar de beste man niet zong maar het lied als gedicht op zei, jammer jammer jammer.

Naast dat de alcohol het voor mekaar kreeg om de zangkunsten omhoog te brengen in menig aanwezige bracht het ook Evan op het idee om een fantastische truuk te bedenken en ook meteen uit te voeren: men neme een HUSK tijdschrift, stopt deze in de voorkant in je broek en haalt deze aan de achterkant van je broek eruit. Maar zoals met vele ideeën was het idee ook deze keer beter dan de uitvoering. Het is wel gelukt maar echt fijn was het niet heb ik me laten vertellen. Het deed mij een beetje denken aan de walk off in Zoolander waar een soortgelijke stunt word uitgehaald.Rond een uurtje of half 2 werd het helaas wat rustiger en druppelde de mensen gestaag naar huis, waarschijnlijk om goed uitgerust op kamp te gaan. Over kamp gesproken, er stonden geen kleren op de paklijst.. zei iemand Sauna-l? 

De kroeg stond na de leegloop nog gevuld met 14 man en Sonia (wiens zangkunsten ook sterk verbeterde naarmate de avond vorderde). Kuulman voorzag ons van de ene Hollandse klassieker na de andere. Helaas was er maar 1 iemand die al deze liederen vloeiend kon zingen en dat was ik. Na meer als een uur gekaraookt te hebben door de gehele kroeg (lange draad microfoon 'vo) met de nodige ondersteuning vanuit de zaal was het mooi geweest voor Sonia. Ook de laatst aanwezige sjaars, Elmer, ging er vandoor. De karaoke werd uitgezet en YouTube werd aangezwengeld om lekkere borrel muziek te vertonen en ten gehore te brengen. 

Ondanks dat onze beste Guy in Amsterdam bezig is met afstuderen was hij nog wel even in de kroeg gekomen om ons wederom te verbazen. Guy is een bijzondere jongen, dat weten wij allemaal. Maar wist u ook dat deze beste man afgelopen juni een drankrekening heeft weten te behalen van 242 euro? Juist, u leest het goed: tweehonderdentweeenveertig euro! In overleg met het SB is besloten om bij de Online Drankrekening een nieuwe medaille in te voeren: de IB-groep medaille welke gekoppeld zal zijn aan de basis beurs. 

Hoewel ik in het begin nog tegen deze avond opkeek en er ook echt geen zin in had heeft de karaoke het gewoon tot een fantastisch feest gemaakt, chapeau! Nou tijd om lekker te gaan dromen van komende donderdag wanneer er wederom een fantastische avond in de planning staat.

Eindcijfer: 8,5
Hoogtepunt: 16 Nederlandstalige karaoke DVDs uit Rachels huis
Smet: live versie Papa van Stef Bos

dinsdag 14 oktober 2008

Schatje, mag ik je foto?

Na al het 'serieuze' gedoe op de blog is het weer tijd voor wat lichte kost!

Het goede nieuws is: Donderdagavond as. staan Paulus, Berend en ondergetekende ingepland als late tappers!

Het slechte nieuws is: Donderdagavond as. staan Paulus, Berend en ondergetekende ingepland als late tappers!

De muziek-PC komt achter de bar te staan, dus een topselectie aan muziek wordt gegarandeerd (niet fout, geld terug) ! Dat het volgende nummer gedraaid gaat worden staat wederom in de sterren geschreven: "Rogier van Oosterhout - Schatje mag ik je foto".

Speciaal voor hen die het bijbehorende gebruik niet kennen:
Tot donderdag!

AEGEE-Drienerlo is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt in de kroeg nav. bovenstaand gebruik.